circles

uslužna proizvodnja

 

usluzna proizvodnjaPharmanova može da ponudi sledeće usluge u domenu uslužne proizvodnje:

  • proizvodnja tečnih proizvoda i njihovo pakovanje u boce različitih formata –
    sirupa, rastvora (oralnih i za spoljašnju upotrebu),
    kapi za oralnu upotrebu, kapi i sprej preparata za nos
  • proizvodnja krema, gelova i masti i pakovanje u tube i kutije različitih volumena
  • proizvodnja granulata (mešanje prahova, vlažna granulacija) i punjenje u tvrde kapsule
  • blistiranje
  • pakovanje kapsula i tableta u kontejnere
  • sekundarno pakovanje

Naš cilj je da nas tržište prepozna kao pouzdanog partnera koji nudi kvalitetnu i celovitu uslugu proizvodnje, uz optimalne troškove.

Pharmanovini proizvodi izrađuju se u modernom proizvodnom objektu, projektovanom i izgrađenom u skladu sa smernicama Dobre prozvodne prakse, u kome se najveća pažnja posvećuje obezbeđenju kvaliteta. Naši kapaciteti omogućavaju proizvodnju čvrstih (kapsule), polučvrstih (kreme, masti i gelovi) i tečnih (sirupi, kapi) farmaceutskih oblika, u tri odvojena proizvodna pogona. Savremena i dobro opremljena laboratorija, sa stručnim kadrom, omogućava praćenje i merenje kvaliteta u svim fazama proizvodnje.

Fabrika se nalazi u Obrenovcu, na oko 15 km od Beograda.

 

nazad