circles

otvorene pozicije

PRIJAVITE SE

Pozivamo Vas da proverite da li trenutno imamo otvorene konkurse i prijavite se za zaposlenje preko
elektronskog obrasca u nastavku.

Otvorene pozicije
 1. Osnovni podaci
 2. Ime i prezime:(*)
  Molimo Vas unesite vaše ime i prezime!
 3. e-mail:(*)
  Proverite da li ste uneli ispravan e-mail!
 4. Datum i mesto rođenja:(*)
  Molimo Vas unesite datum i mesto rođenja!
 5. Telefon:
  Ovo polje ne sme biti prazno!
 6. Mesto stanovanja:(*)
  Molimo Vas unesite mesto stanovanja!
 7. Obrazovanje
 8. Zanimanje:(*)
  Molimo Vas unesite Vaše zanimanje!
 9. Stručna sprema:(*)
  Molimo Vas unesite stručnu spremu!
 10. Završena škola / fakultet(*)
  Molimo Vas unesite naziv završene škole ili fakulteta!
 11. Godina početka i godina završetka(*)
  Molimo Vas unesite godinu početka i godinu završetka!
 12. Prosek(*)
  Molimo Vas unesite prosek!
 13. Znanje stranog jezika:
  Molimo Vas unesite koji strani jezik znate!
 14. Poznavanje rada na računaru:(*)
  Molimo Vas unesite Vaše poznavanje rada na računaru!
 15. Radno iskustvo:(*)
  Molimo Vas unesite radno iskustvo!
 16. Ostale napomene:
  Molimo Vas unesite naziv završene škole ili fakulteta!

*Svi podaci koje ostavite prilikom konkurisanja koristiće se isključivo u svrhu regrutacije i selekcije kandidata za otvorena radna mesta u Pharmanova. d.o.o.
Lični podaci biće poverljivi i neće biti dostupni trećim licima.

Pharmanova d.o.o. je poslodavac koji pruža jednaku šansu za zaposlenje kandidatima bez obzira na rasu, godište, političko opredeljenje, seksualnu orijentaciju,
bračni status, versku i etničku pripadnost.

*Popunjavanjem ovog formulara dajem saglasnost da se moji lični podaci mogu koristiti u svrhe selekcijskog postupka i odabira kandidata za upražnjena mesta u
kompaniji Pharmanova d.o.o.

nazad