circles

GRAM LJUBAVI

Среда, 16 Октомври 2013 11:19

Projekat „Gram ljubavi za Tonu zdravlja" je projekat koji, pored društvene odgovornosti, donosi puno humanosti, poštenja, ljubavi i topline.
Gram ljubavi je iskrena akcija u kojoj deca stvaraju za decu. Cilj projekta je da deca kroz proces stvaranja igračaka uče o solidarnosti i empatiji, o prijateljstvu i međusobnim odnosima, o važnosti rada i truda, o vrednosti, upoznaju pozitivne osećaje stvaranja, darivanja i druženja sa zdravim i vršnjacima koji imaju problema sa zdravljem. U ovom projektu učestvovalo je više od 13.000 mališana
Pharmanova je podržala ovu akciju kao Prijatelj projekta i time još jednom pokazala društvenu odgovornost.

Галерија