circles

društvena odgovornost

"Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već ići dalje od pukog pridržavanja zakona i ulagati još više u ljudski kapital, okruženje i odnose sa stejkholderima."

(Evropska unija, Zelena knjiga, 2001)

Pharmanova je domaća farmaceutska kompanija koja je lider u proizvodnji herbalnih preparata u Srbiji. A liderstvo podrazumeva i odgovornost. Odgovornost prema zaposlenima i potrošačima, brigu za pozitivne vrednosti u društvu, stalno delovanje u nameri da svet bude bolje mesto za život.

Poslovanje koje se ostvaruje kroz kvalitet proizvoda i usluga koje Pharmanova pruža, razvoj zaposlenih, očuvanje životne sredine i unapređenje odnosa sa društvenom zajednicom su vrednosti kojima se rukovodimo u negovanju poverenja naših potrošača. To je naša korporativna odgovornost.