circles

pharmanova

 

pharmanova 1Pharmanova je domaća, privatna farmaceutska kompanija osnovana 1991. godine. Tokom godina, prolazila je razvojni put od apoteke u Batajnici, preko poslovnog sistema koji je obuhvatao mrežu veleprodaje i lanca apoteka, do današnjeg statusa - jednog od najvećih proizvođača lekova, medicinskih i dijetetskih sredstava, u čijem je sklopu moderna fabrika koja zadovoljava stroge standarde Evropske unije.

Fabrika

Proizvodni pogon u Obrenovcu, koji je u rad pušten u decembru 2008. godine, izgrađen je po svim važećim principima Dobre proizvođačke prakse.

Raspolažemo i sopstvenom kontrolnom laboratorijom u kojoj se obavljaju fizičko-hemijske i mikrobiološke analize polaznog i pakovnog materijala, međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kontrola ambijentalnih uslova u proizvodnji. U okviru kontrolne laboratorije je i laboratorija za kontrolu stabilnosti.

U fabrici i kontrolnim laboratorijama, koje su izgrađene i kvalifikovane u skladu sa EUcGMP preporukama, obavlja se proizvodnja i kontrola proizvoda, kako našeg programa, tako i uslužno trećim licima.

Proizvodi

Mnogi proizvodi Pharmanove postali su sinonim za odredjene oblasti primene. Danas, naša kompanija ima status lidera u proizvodnji i prodaji herbalnih i tradicionalnih lekova i dijetetskih proizvoda. Kontinuirano radimo na razvoju proizvodnog portfolija - na inovativnosti i unapređenju kvaliteta postojećih i uvođenju novih proizvoda.

U svom asortimanu Pharmanova ima i generičke lekove koji se primenjuju u lečenju koštano-zglobnih, kardiovaskularnih, gastroenteroloških oboljenja i antibiotike. Planovi proširenja asortimana su veoma ambiciozni i očekujemo da u naredne dve godine broj registrovanih preparata udvostručimo.

U skladu sa našom politikom kvaliteta proizvoda, razvojem novih kvalitetnih, bezbednih i efikasnih herbalnih, tradicionalnih, kao i generičkih lekova, medicinskih sredstava i dijetetskih proizvoda, strateški smo se opredelili i za uslužnu proizvodnju zainteresovanim kompanijama u Srbiji i na izvoznim tržištima.

 

 

Zaposleni

Pharmanova je kompanija u kojoj su visoki standardi u pogledu kvaliteta rada. Poštovanje zakonskih uslova u ovoj oblasti i profesionalnih standarda, imaju za rezultat jasno postavljene ciljeve kvaliteta koje moraju da ispune zaposleni.

Put do dobre proizvodne prakse i uspešne prodaje vodi kroz sistematsku i dobro organizovanu obuku koja je prva obaveza svih novoprimljenih. 

 

 

nazad