Pharmanova danas

$alt

Pharmanova danas

Dugo smo sa vama… Vreme je da se bolje upoznamo!

Mi smo domaća farmaceutska kompanija, koja se od 1991. godine neprestano razvija i raste. Počeli smo kao mala apoteka u Batajnici, verujući da će nam posvećenost i stručnost omogućiti da stvaramo velika dela… Danas smo jedan od najvećih proizvođača lekova, medicinskih i dijetetskih sredstava, ponosni na modernu fabriku koja zadovoljava najviše standarde Evropske unije.

Fabrika kao proizvod strasti prema poslu

Od 2008. godine kada smo otvorili fabriku u Obrenovcu, ponosni smo što svakoga dana stvaramo proizvode vrhunskog kvaliteta. Naša proizvodnja organizovana je po svim važećim principima Dobre proizvođačke prakse.

Za nas je važno da sve držimo pod kontrolom. Zbog toga smo i osnovali sopstvenu, najmoderniju kontrolnu laboratoriju u kojoj se obavljaju fizičko-hemijske i mikrobiološke analize polaznog i pakovnog materijala, međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kontrola ambijentalnih uslova u proizvodnji.

Recept za uspeh?

Duboko vrerujemo da su svi rezultati koje smo postigli rezultat timskog rada. Saradnike biramo pažljivo i osim stručnih kvaliteta od kojih polazimo, podjednaku važnost dajemo i ljudskim kvalitetima. Tehnologija, čak i ona vrhunska, dostupna je svakome ko može da je priušti… Ono što izdvaja vrhunske kompanije su ljudi u čijim rukama se ta tehnologija nalazi… A budućnost Pharmanove je u sigurnim rukama.