Politika kvaliteta i bezbednosti hrane

$alt

Politika kvaliteta i bezbednosti hrane

PHARMANOVA d.o.o., društvo za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, je domaća farmaceutska kuća koja se od 1996. godine bavi proizvodnjom lekova, dijetetskih proizvoda – dodataka ishrani, medicinskih sredstava i predmeta opšte upotrebe. Naši proizvodi godinama stiču poverenje potrošača svojim prepoznatljivim kvalitetom, pa je i ime naše kompanije vremenom postalo simbol kvalitetne proizvodnje i dinamičnog poslovanja.

Ulaganjem u proizvodno postrojenje u Obrenovcu i obuku kadrova obezbedili smo uslove za poslovanje u skladu sa zahtevima smernica Dobre proizvođačke prakse. Na ovaj način obezbeđujemo tržištu preparate vrhunskog kvaliteta, proizvedene pod kontrolisanim uslovima. Razvoj organizacije PHARMANOVA d.o.o. kao proizvođača generičkih lekova i osvajanje liderske pozicije u Srbiji u proizvodnji dodataka ishrani su naši vrhunski prioriteti čiju realizaciju pratimo kroz praćenje udela u tržištu.

Izgradnja poslovnog uspeha, razvoj i unapređenje zadovoljstva korisnika i motivacije svih zaposlenih zasnovani su na ispunjavanju naših sledećih strateških ciljeva:

 • Unapređenje procesa nabavke, proizvodnje i prodaje u cilju poboljšanja efikasnosti poslovanja
 • Uspostavljanje sistema merenja performansi procesa u cilju poboljšanja poslovanja
 • Kontinuirano investiranje u savremenu opremu i informacionu tehnologiju radi poboljšanja proizvodnje, kontrole kvaliteta i poslovanja
 • Kontinuirano investiranje u stručno osposobljavanje kadrova i uspostavljanje kvalitetnog radnog okruženja za zaposlene
 • Povećanje iskorišćenosti kapaciteta proizvodnje i laboratorije kontrole kvaliteta – kroz pružanje usluga trećim licima
 • Proširenje asortimana proizvoda prema zahtevima tržišta
 • Povećanje izvoza uz proširenje izvoznog asortimana i broja zemalja
 • Obezbeđenje svih resursa koji su neophodni za podržavanje bezbednosti hrane
 • Formiranje dugoročne saradnje sa poslovnim partnerima

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju svoj lični doprinos uvođenjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem:

 • Sistema menadžmenta kvalitetom usklađenim sa zahtevima standarda ISO 9001
 • Sistema menadžmenta kvalitetom medicinskih uređaja usklađenim sa zahtevima standarda ISO 13485 i
 • Sistemom menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa principima HACCP

U Beogradu, 25. 09.2017.

Aleksandra Mirić
Direktor