circles

proizvodnja

 

pharmanova proizvodnja 1Pharmanova je pokrenula sopstvenu proizvodnju 1996. godine. Prvi preparati našeg proizvodnog programa - biljni sirupi za decu - i danas su prepoznatljiv i omiljen brend mnogih roditelja. 

Od tada, Pharmanova je svoje proizvode razvijala u više pravaca:

  • biljni i tradicionalni biljni lekovi
  • generički lekovi
  • dodaci ishrani
  • medicinska sredstva
  • sredstva opšte upotrebe

Naše opredeljenje da razvijamo proizvodnju ogleda se u stalnom ulaganju u proizvodne kapacitete, praćenju trendova u proizvodnji i osavremenjavanju prostora, opreme i znanja.

Proizvodni pogon
Danas se Pharmanovini proizvodi izrađuju u modernom proizvodnom objektu, projektovanom i izgrađenom u skladu sa smernicama Dobre prozvodne prakse, u kome se najveća pažnja posvećuje obezbeđenju kvaliteta. Fabrika se nalazi u Obrenovcu, na oko 15 km od Beograda. Naši kapaciteti omogućavaju proizvodnju čvrstih (kapsule), polučvrstih (kreme, masti i gelovi) i tečnih (sirupi, kapi) farmaceutskih oblika, u tri odvojena proizvodna pogona.

Savremena i dobro opremljena laboratorija, sa stručnim kadrom, omogućava praćenje i merenje kvaliteta u svim fazama proizvodnje.

Dozvole i sertifikati:

  • Dozvola za proizvodnju lekova
  • Dozvola za proizvodnju medicinskih sredstava
  • ISO 9001:2008 sistem menadžmenta kvalitetom
  • HACCP sistem bezbednosti hrane
  • ISO 13485:2012 sistem menadžmenta kvalitetom medicinskih uređaja

Kontrola kvaliteta
Pharmanova raspolaže sopstvenom laboratorijom za kontrolu kvaliteta, koju čine fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija, kao i laboratorija za kontrolu stabilnosti.
Stručno i obučeno osoblje, savremena oprema i dobra organizacija omogućili su akreditaciju laboratorije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Pored obavljanja kontrole za sopstvene potrebe, laboratorija kontrole kvaliteta vrši i ugovornu kontrolu kvaliteta, u skladu sa obimom svoje akreditacije. Osim toga, Pharmanova može da ponudi i usluge u domenu uslužne proizvodnje. Cilj nam je da na tržištu budemo prepoznati kao pouzdani partner koji nudi kvalitetnu i celovitu uslugu proizvodnje, uz optimalne troškove.

 

nazad

 

 

fabrika-obrenovac-eksterijer

Fabrika u Obrenovcu: lokacija - Industrijska zona Obrenovac, površina 21.000 m2, površina objekta 3.100 m2)