circles

Memoaktiv

Proizvod na biljnoj bazi za postizanje boljih psiho-fizičkih sposobnosti

MemoaktivENERGIJA I FOKUS

• za prilagođavanje fizičkom naporu i stresu
• kod umora i glavobolja
• za stimulaciju nervnog sistema


Aktivna supstanca Memoaktiva, biljka Rhodiola rosea, zlatni koren, raste na većim nadmorskim visinama Evrope, Azije i Severne Amerike Poznata je u tradicionalnoj medicini skandinavskih zemalja i Rusije, gde se koristila za povećanje fizičke izdržljivosti, poboljšanje radne sposobnosti, kao eliksir dugovečnosti, u tretmanu zamora, stresa, anemije, gastrointenstinalnih smetnji, infekcija. Ispitivanja dejstva biljke Rhodiola rosea najdetaljnije su sprovodili Rusi, koji su je svrstali u grupu adaptogenih biljaka koja svojim delovanjem može da uskladi odgovor tela na fizičke, hemijske, biološke i psihičke nadražaje iz spoljašnje sredine i uspostavi homeostazu (stabilnost unutrašnje sredine) u organizmu. Očekivani efekti prilikom uzimanja preparata sa ekstraktom zlatnog korena su povećanje raspoložive energije u toku obavljanja dnevnih aktivnosti, smanjenje osećaja i posledica stresa i poboljšanje mentalnih sposobnosti.

Sastav: jedna kapsula sadrži 250 mg suvog ekstrakta Zlatnog korena (Rhodiola rosea), standardizovanog na minimum 3% ukupnih rozavina i minimum 1% salidrozida
Pakovanje: 30 kapsula
Način upotrebe: odrasli: jedna kapsula dnevno