circles

generički lekovi

Generički lek je lek koji ima isti kvalitativni i kvantitativni sastav aktivnih supstanci i isti farmaceutski oblik kao i referentni lek i čija je biološka ekvivalencija u odnosu na referentni lek dokazana odgovrajućim ispitivanjima biološke raspoloživosti. Pprimenjuje se za istu indikaciju, na isti način, u istoj dozi i istom obliku kao i originalni lek . Jednako je kvalitetan i neškodljiv kao i originalni lek, a može da počne da se proizvodi nakon što originalnom leku istekne patentna zaštita.