circles

generički lekovi

Generički lek je identičan (bioekvivalentan) originalnom leku, sadrži istu aktivnu supstancu, primenjuje se za istu indikaciju, na isti način, u istoj dozi i istom obliku. Jednako je kvalitetan i neškodljiv kao i originalni lek, a može da počne da se proizvodi nakon što originalnom leku istekne patentna zaštita.

Generički lekovi su ravnopravni na tržištu sa originalnim, jer sadrže efikasne i bezbedne supstance, kao i originalni lekovi. Generička verzija leka ponekad može da ima različitu boju ili oblik od originalnog leka, ali te razlike nemaju uticaj na efikasnost leka. One postoje samo kako bi se lekovi razlikovali jedni od drugih. Takodje, cena generičkog leka je znatno niža od cene originalnog leka zato što inicijalna, osnovna i klinička ispitivanja (koja imaju originatori) ne moraju da se ponavljaju, pa je trošak proizvođača takvog leka niži od troška proizvodnje originalnog.