circles

medicinska sredstva

Medicinska sredstva obuhvataju veliki broj proizvoda namenjenih za primenu u medicini.

Opšta medicinska sredstva su svi instrumenti, aparati, uređaji i proizvodi koji se primenjuju na ljudima bilo da se koriste samostalno ili u kombinaciji, a koriste se radi utvdjivanja dijagnoze, prevencije, za praćenje ili ublažavanje bolesti, povreda ili invaliditeta. Takođe, medicinska sredstva koristite se i za ispitivanje, zamenu ili modifikaciju anatomskih ili fizioloških funkcija i za kontrolu začeća.