circles

OTC lekovi

OTC (Over the Counter) – LEK KOJI SE IZDAJE BEZ LEKARSKOG RECEPTA.  Bezbedni i efikasni preparati koji se od strane zdravstvenog profesionalca prodaju direktno korisniku, bez lekarskog recepta. Izloženi su u policama apoteke tako da lako budu vidljivi korisniku.