circles

OTC lekovi

OTC (Over the Counter) – LEK KOJI SE IZDAJE BEZ LEKARSKOG RECEPTA. 

Lekovi koji imaju malu toksičnost, veliku terapijsku širinu, bezbednost u predoziranju, minimalne interakcije, čije su indikacije dobro poznate pacijentu, odnosno korisniku i koji služe za samolečenje, izdaju se bez lelarskog recepta.

Ovi lekovi su izloženi na policama apoteke tako da lako budu vidljivi korisniku.