circles

B2B

stvaranje novih vrednosti

Pojam B2B je skraćenica pojma Business-to-business (eng.). B2B model, odnosno biznis-prema-biznisu, predstavlja model koji se bazira na poslovnim odnosima između privrednih subjekata. Na ovaj način kompanije mogu da formiraju veoma širok međuodnos sa distributerima, dobavljačima i drugim poslovnim partnerima, jer B2B direktni marketing koristi informaciono-komunikacionu tehnologiju u cilju ostvarivanja dugoročnog partnerstva, dobrih odnosa sa okruženjem i privlačenja lojalnih kupaca.
B2B povezuje sve učesnike u poslovnom procesu koji prethode krajnjim korisnicima (dobavljači, posrednici, distributeri i drugi poslovni partneri) i podrazumeva ne samo trgovinu, već i razmenu dobara, usluga i servisa.

Inovacija i kvalitet definišu naše aktivnosti, te je tako i naš B2B model usmeren na:

  • stvaranje nove vrednosti za potrošače
  • partnersko razvijanje profesionalnih rešenja koja trajno poboljšavaju efikasnost i produktivnost
  • partnersko pravo upotrebe robne marke za proizvodnju, promociju, prodaju i distribuciju proizvoda i usluga
  • proizvodnja ili organizovanje proizvodnje i pružanje usluga kod trećih lica uz stalnu kontrolu kvaliteta proizvoda i usluga

 

USLUŽNA PROIZVODNJA

Naš cilj je da nas tržište prepozna kao pouzdanog partnera koji nudi kvalitetnu i celovitu uslugu proizvodnje, uz optimalne troškove...

Opširnije

KONTROLA KVALITETA

Pharmanova raspolaže sopstvenom laboratorijom za kontrolu kvaliteta, koju čine fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija, kao i...

Opširnije

OSTALE USLUGE

Stručnjaci Pharmanove mogu da pruže tehničku podršku u delu razvoja, kontrole kvaliteta i regulatornim aktivnostima neophodnim...

Opširnije