circles

ostale usluge

 

ostale uslugeStručnjaci Pharmanove mogu da pruže tehničku podršku u delu razvoja, kontrole kvaliteta i regulatornim aktivnostima neophodnim za proizvodnju i puštanje u promet preparata za koji se ugovara uslužna proizvodnja.

Budući da je proizvodnja sertifikovana u skladu sa standardima upravljanja kvalitetom ISO 9001, ISO 13485 i HACCP, i da posedujemo dozvole za proizvodnju lekova i medicinskih sredstava, kao i da je objekat proizvodnje upisan u registar proizvođača dodataka ishrani,  oblast naših usluga obuhvata proizvodnju široke palete proizvoda: lekova, medicinskih sredstava, dodataka ishrani i predmeta opšte upotrebe, kao i učestvovanje u formiranju regulatorne dokumentacije za ove proizvode. Naš tim obezbeđuje i savetodavnu uslugu vezano za proizvodnju, kao i pomoć u delu regulatornih aktivnosti.

Naš cilj je da nas tržište prepozna kao pouzdanog partnera koji nudi kvalitetnu i celovitu uslugu proizvodnje, uz optimalne troškove.

 

nazad