circles

услужно производство

 

usluzna proizvodnjaPharmanova може да ги понуди следните услуги во доменот на услужно производство:

  • производство на течни производи и нивно пакување во шишиња со различен формат-сирупи, раствори (орални и за надворешна употреба), капки за орална употреба, капки и спреј препарати за нос
  • производство на креми гелови и масти и пакување во туби и кутии со различен волумен
  • производство на гранулати (мешање на прашоци, влажна гранулација) и полнење во тврди капсули
  • блистирање
  • пакување на капсули и таблети во контејнери
  • секундарно пакување

Наша цел е пазарот да не препознае како доверлив партнер кој нуди квалитетна и целосна услуга на производство со оптимални трошоци.

Производите на Pharmanova се изработуваат во модерен производен објект, проектиран и изграден во согласност со насоките за Добра производна пракса, во кој најголемо внимание се посветува на обезбедување на квалитетот. Нашите капацитети овозможуваат производство на цврсти (капсули), полуцврсти (креми, масти и гелови) и течни (сирупи, капки) фармацевтски облици, во три одвоени производни погони. Современата и добро опремена лабораторија, со стручниот кадар, овозможува следење и мерење на квалитетот во сите фази на производството. Фабриката се наоѓа во Обреновац на околу 15 км од Белград.

 

назад