circles

конкурирајте

БИДИ И ТИ ДЕЛ ОД ТИМОТ

konkurisite

Pharmanova d.o.o. е работодавец кој овозможува еднаква шанса за вработување на кандидатите без разлика на раса, години, политичко определување, сексуална ориентација, брачен статус, верска и етничка припадност.

Ако сакаме да Ви претставиме лепеза на посакувани работни вредности која ги покрива различните процеси, таа би подразбирала: одговорност за квалитет, систематичност, дисциплина во процесот на техничките операции и контрола на квалитетот, отвореност за развојните трендови, потребите на клиентите и спремност за унапредување на соработката креативност во процесите на маркетинг, продажба и развој. Важна ни е и посветеноста на работата, компаниските цели и професионалноста и лојалноста.

Она што може да го истакнеме како наша предност е тимската работа и континуираното стручно усовршување на сите вработени.

 

назад