circles

нашиот тим

 

nas tim

Работата во Pharmanova подразбира работа во мотивирачко работно окружување за способни и квалификувани поединци. Нашите вработени имаат можност и обврска за континуиран развој и образование, а вложувањето во едукацијата на вработените сметаме дека е услов за успех. Знаењето е сила со која Pharmanova успешно се соочува со сите предизвици на деловното окружение, а вложувањето во знаење го сметаме за инвестиција во развојот на работењето која повеќекратно се исплаќа.

Што нудиме?

  • Можност за професионално усовршување и напредување
  • Признание за добро извршената работа
  • Деловни предизвици и одлична соработка на тимовите

Што ни е потребно?

  • Вредни поединци со ентузијазам
  • Луѓе кои сакаат тимска работа, комуникативни и отворени
  • Етични и одговорни професионалци

 

 

назад