circles

лекари и фармацевти

АКТУЕЛНО

Следете на нашите страници актуелности од светот на медицината и фармацијата, стручни собири, конгреси, саеми...

повеќе

ВАДЕМЕКУМ

Пристап до информации за производственото портфолиона нашата компанија, во еден дел е ограничен со законските одредби за огласување на лекови. Дел од податоците може да ги користат само здравствени работници...

повеќе