circles

мисија и визија

 

misija i vizija

Веруваме дека во основа на превенцијата и лечењето на болестите е равнотежата помеѓу употреба на билни препарати и лекови. Наша цел е да понудиме докажано ефикасни и најдобри производи, подеднакво и лекови и природни препарати, како би ги задоволиле потребите на секој поединец.

Наша визија е зачувување на лидерската позиција во областа на производството на хербални препарати, и вбројување во редот на познатите и признати производители на квалитетни генерички лекови.

Се стремиме кон холистички пристап кон здравјето и кон тоа да бидеме препознаени како проверен партнер во зачувување на здравјето , благодарение на високомотивирани, компетентни и квалификувани соработници, чии напори се гледаат во производство на препарати со врвен квалитет.

 

назад