circles

Gastroloc®

gastroloc-porodica

Назив на лекот:
Gastroloc®, гастрорезистентни таблети, 20 mg, 14x20 mg, 28x20 mg
Gastroloc®, гастрорезистентни таблети, 40 mg, 14x40 mg, 28x40 mg
Генеричко име: пантопразол