circles

Alefoss®

ALEFOSS-70mg-porodica

Назив на лекот:
Alefoss®, таблети, 70 mg, 4x70 mg, 8x70 mg, 12x70 mg
Генеричко име: алендронска киселина