O nama

Pharmanova je domaća, privatna farmaceutska kompanija osnovana 1991. godine. Tokom godina, prolazila je razvojni put od apoteke u Batajnici, preko poslovnog sistema koji je obuhvatao mrežu veleprodaje i lanca apoteka.

$alt

O nama

Pharmanova je domaća, privatna farmaceutska kompanija osnovana 1991. godine. Tokom godina, prolazila je razvojni put od apoteke u Batajnici, preko poslovnog sistema koji je obuhvatao mrežu veleprodaje i lanca apoteka.

Misija i vizija

Vizija

Mi želimo da ljudima pomognemo da brinu o svom zdravlju i kvalitetu života, kroz ponudu pouzdanih, kvalitetnih i prepoznatljivih proizvoda u OTC segmentu.

Misija

Plasiranje na tržištu proizvoda koji svojim  kvalitetom i efikasnošću  postaju prepoznatljivi brendovi. Cilj je da brend Pharmanova postane sinonim  kvaliteta proizvoda, pouzdanog poslovanja i kompetentnih ljudi.

Strategija

Inovativni proizvodi i komunikacija, brza i kompetentna usluga, partnerski odnosi.

Vrednosti

Ambicija i proaktivnost, stabilnost i briga, brzina i fleksibilnost

Pharmanova danas

Pharmanova je domaća, privatna farmaceutska kompanija osnovana 1991. godine. Tokom godina, prolazila je razvojni put od apoteke u Batajnici, preko poslovnog sistema koji je obuhvatao mrežu...

Istorija kompanije

Od 2008. godine kada smo otvorili fabriku u Obrenovcu, ponosni smo što svakoga dana stvaramo proizvode vrhunskog kvaliteta. Naša proizvodnja organizovana je po svim važećim principima dobre…

Politika kvaliteta

U ispunjavanju postavljenih ciljeva, svi zaposleni daju svoj lični doprinos uvođenjem, doslednom primenom i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom usklađenim sa zahtevima standarda...

Proizvodnja

Fabrika kao proizvod strasti prema poslu

Od 2008. godine kada smo otvorili fabriku u Obrenovcu, ponosni smo što svakoga dana stvaramo proizvode vrhunskog kvaliteta. Naša proizvodnja organizovana je po svim važećim principima dobre proizvođačke prakse.

Za nas je važno da sve držimo pod kontrolom. Zbog toga smo i osnovali sopstvenu, najmoderniju kontrolnu laboratoriju u kojoj se obavljaju fizičko-hemijske i mikrobiološke analize polaznog i pakovnog materijala, međuproizvoda, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kontrola ambijentalnih uslova u proizvodnji.

Društvena odgovornost

Odgovorni prema svetu oko nas

Biti lider u svojoj oblasti je mnogo više od brojki i dijagrama koji prikazuju poslovni uspeh… Biti lider, znači podizati svest o pitanjima od društvenog značaja i dati lični primer kako da društvo učinimo boljim, zdravijim, uspešnijim…

Svakog dana, zajedno sa lokalnom zajednicom radimo konkretne stvari kojima dajemo svoj doprinos u očuvanju životne sredine i motivišemo druge da nam se pridruže.