Ime proizvoda: Aquagreen® gtts
Generički naziv: izotonični rastvor soli za nos, u spreju, sa Aloe Vera gelom

*dostupno samo na inostranim tržištima