Ime proizvoda: Babyrapid® hCG maxi comfort štapić
Generički naziv: imunohemija, brzi test trudnoće

Ime proizvoda: Babyrapid® hCG test traka
Generički naziv: imunohemija, brzi test trudnoće

Ime proizvoda: Babyrapid® hCG test kartica
Generički naziv: imunohemija, brzi test trudnoće