ALIXIR 400 PROTECT – JAK ANTIOKSIDATIVNI ZAŠTITNIK

Svi znamo da je ironija jedna od stilskih figura koja se u govoru često koristi i kao mehanizam odbrane u stresnim situacijama. Preznačavajući određeni događaj rečima, sa potpuno drugačijim značenjem, ironiju čini delotvornom u cilju trenutnog olakšanja napetosti, ali kada je u pitanju stresna situacije sa sve većim brojem zaraženih i preminulih tokom COVID-19 pandemije, ona postaje neprimerena i nemoćna. Jedina pouzdana pomoć odbrane našeg organizma u ovim izazovnim vremenima, leži u snažnom imunitetu, zato je ekstrakt sibirske aronije (Aronia melanocarpa) tu da pruži svu moguću podršku.

Važnost polifenolnih jedinjenja kao antioksidativnih supstanci dugo je bila u senci poznatijih vitamina i minerala i uglavnom se vezivala za zdrav način ishrane. Tehnološki razvoj je omogućio dobijanje visokokoncentrisanih polifenolnih jedinjenja iz prirodnih izvora i njihovo konzumiranje u formi koja je najpogodnija za njihov unos, a to je u formi ekstrakta. Polifenoli i njihove frakcije, kao što su i antocijani aronije, predstavljaju potencijalno kvalitetnu i korisnu alternativu u prevenciji i pomoći u lečenju kardiovaskularnih i metaboličkih procesa. Osnov za ovakve pretpostavke su snažno antioksidativno delovanje, koje može uticati na poboljšanje opšteg zdravlja i boljeg funkcionisanja organizma, uključujući i nespecifične sisteme odbrane, posebno jer je dokazano da ima pozitivan uticaj na imunološki odgovor.

Stresogeni faktori koji dodatno utiču na naše zdravlje tokom pandemije

Tokom skoro 2 godine postojanja COVID-19 virus pandemije u svetu, zabeleženo je više od 500 miliona osoba koje su zaražene, dok je umrlo njih preko 5,5 miliona. Ovi brojevi i dalje ne miruju, izazivajući stres i zabrinutost među stanovništvom. Kao posebno rizični izdvojeni su pacijenti sa metaboličkim sindromom. Neaktivnost, povećani unos hrane i nemogućnost kretanja tokom pandemije doveli su i do porasta straha, anksioznosti i depresije, što direktno utiče na nivo oksidativnog stresa koji je velikim delom odgovoran za zdravlje naših krvnih sudova i dotok kiseonika koji hrani naše ćelije u organizmu. Pandemija predstavlja globalnu krizu koja, pored toga što ugrožava fizički integritet ljudi, zajedno sa merama izolacije neminovno pogađa i mentalno zdravlje stanovništva.

Kako da sačuvamo krvne sudove od oksidativnog stresa?

Jedno od najjačih oružja u borbi za očuvanje krvnih sudova su polifenoli, inače sastavni deo biljke zadužen za zaštitu od truljenja i propadanja usled oksidativnih procesa. A-LIXIR®400 PROTECT  sa svojim polifenolnim jedinjenjima koja imaju mnogostruke efekte delovanja, sa dominantnim antioksidativnim i antizapaljenskim mehanizmima. Polifenoli direktno utiču na snižavanje vrednosti slobodnih radikala i povećanje antioksidativne zaštite organizma. Oni pospešuju mikrocirkulaciju, prehranu tkiva i slobodan protok krvi.

Antivirusni i antibakterijski efekti polifenola aronije

Ekstrakt aronije A-LIXIR®400 PROTECT preparata dokazano je efikasan u borbi protiv bakterijskih infekcija, uz evidentiran sinergistički efekat sa antibioticima kao što su amikacin, tetraciklin, nitrofuran-toin, imipenemi i norfoksacin. Korisni antivirusni učinci preparata A-LIXIR®400 PROTECT, povezani su sa specifičnošću strukture polifenolnih jedinjenja aronije i vezom direktnog smanjivanja efekta hemaglutinacije i inhibicije replikacije nekih podvrsta virusa gripa uz pomoć prisustva elagične kiseline i miricetina u ekstraktu aronije. Pored jasnog sistemskog antizapaljenskog delovanja, polifenoli aronije pokazuju visok stepen aktivnosti protiv sojeva bakterija, kao što su Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Morganella morganii, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa. Istraživanja ukazuju na to da postoji antimikrobni, posebno antivirusni potencijal polifenola. Efikasnost polifenola je dokazana protiv različitih virusa, poput Epstein-Barr virusa, enterovirusa, herpes simplex virusa (HSV), virusa gripa tip A i dr. Polifenoli aronije dokazano inhibiraju skoro 70% virusnih formi gripa. Kod respiratornih virusnih infekcija, poput onih koje izaziva COVID-19, mogu se očekivati povoljni terapeutski efekti polifenola ovog preparata, delovanjem na uzročnike bolesti putem stimulacije imunološkog sistema i jačanjem imunološkog odgovora ljudskog organizma.

Klinički dokazana dejstva preparata A-LIXIR®400 PROTECT

Pozitivan sistemski uticaj bioaktivnih polifenolnih jedinjenja je dokazan. Konzumiranje polifenola iz hrane je deo zdravih dijetetskih preporuka i kulture življenja koji podrazumevaju njihovo svakodnevno unošenje, što podrazumeva redovni unos voća i povrća (pet ili više porcija voća i povrća dnevno). S tim da je važno imati u vidu i da unos svežeg voća i povrća, zbog nemogućnosti adekvatnog kapaciteta njihovog varenja, nikada ne omogući resorpciju većih koncentracija polifenolnih jedinjenja, te se ona kao takva obično nesvarena izbace van. Preparat A-LIXIR®400 PROTECT koji sadrži specifičan sastav polifenolnih jedinjenja iz ekstrakta Aronia melanocarpa može unaprediti zdravlje i opšti kvalitet života modernog čoveka. Unosom 400 mg polifenolnih jedinjenja ekstrakta aronije u ovom preparatu, obezbeđuju količine polifenola u meri koje su i do 10 puta veće od onih koje se unose kroz hranu, a koja je očigledno nedovoljna.

Kontinuirana primena preparata tokom 4 nedelje dovodi do dokazano poboljšane osetljivosti na insulin uz smanjenje rezistencije na isti, snižavanje vrednosti glikemije i lipida u krvi, krvnog pritiska (8-10%), kao i jasan pad vrednosti telesne težine i obima struka. Nivoi slobodnih radika značajno bivaju smanjeni uz statistički bitan rast vrednosti enzima antioksidativne zaštite. Dvostruko korisna, snažna antioksidativna aktivnost ogleda se u snižavanju vrednosti slobodnih radikala, kao i povećanju vrednosti antioksidativnih enzima zaštite. Polifenoli aronije u formi ekstrakta preparata A-LIXIR®400 PROTECT ostvaruju antizapaljensko delovanje, zabeleženo i u padu vrednosti CRP (C reaktivni protein) sa mogućim korisnim delovanjem na preveniranje i pomoć u terapiji metaboličkog sindroma i njegovih manifestacija. Posebno su interesantni rezultati značajnog pada vrednosti glikemije, evidentiranog kod osoba ženskog pola sa povišenom glikemijom i to dobrim delom kod pacijenata koji i nisu bili svesni da imaju povećani rizik za nastanak dijabetesa. Efekat na snižavanje krvnog pritiska, povezan je sa delovanjem na blokadu angiotenzin konverzirajućeg enzima, što daje mogućnost prevencije i pomoći u terapiji hipertenzije.

Kvalitetno brinemo o vama

Uz pomoć tehnološkog razvoja sa kojim kao odgovorna kompanija idemo u korak, omogućili smo dobijanje visokokoncentrisanih polifenolnih jedinjenja iz prirodnih izvora i njihovo sigurno konzumiranje u formi koja je najbolja za unos, a to je  A-LIXIR®400 PROTECT ekstrakt. Zahvaljujući jasnom postupku proizvodnje i standardizacije finalnog proizvoda, efekat 400 mg ukupnih polifenola u jednoj dnevnoj dozi je bilo moguće pretklinički i klinički ispitati. Kako bismo pomogli u brizi svih koji žele da se staraju o sebi na najbolji mogući način, u ponudi imamo najbolje preparate i naučne dokaze njihove efikasnosti.

Brinite o sebi na način na koji to priroda radi uz preparate visokog kvaliteta.

Tekst je baziran na naučnom radu “Potencijalna uloga polifenolnog standardizovanog ekstrakta aronije (Aronia melanocarpa) na COVID-19 infekciju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i njegove kardiometaboličke komplikacije – January 2021 PONS – medicinski časopis 18(1):29-40“ u čijoj izradi je učestvovala grupa autora:

Miroslav D. Mitrović (Pharmanova, Beograd),
Nebojša Tasić (Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Beograd; Kardiovaskularni institut „Dedinje“, Odeljenje za kardiologiju, Beograd),
Vladimir Lj. Jakovljević (Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Institut za fiziologiju, Kragujevac), Danijela Tasić (Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Beograd; Kardiovaskularni institut „Dedinje“, Odeljenje za kardiologiju, Beograd) i
Nikola M. Mitrović (HISPA – Udruženje za prevenciju hipertenzije, infarkta i moždanog udara, Beograd).

Rad se može preuzeti sa linka: https://www.researchgate.net/publication/356575348_Potential_role_of_polyphenolic_standardized_chokeberry_extract_Aronia_melanocarpa_on_COVID-19_infection_caused_by_SARS-COV-2_virus_and_its_cardiometabolic_complications/stats

Više o našem preparatu možete pročitati i u našim drugim tekstovima:
https://pharmanova.rs/vesti/mladost-nam-tece-kroz-vene/
https://pharmanova.rs/vesti/koza-otporna-na-vreme/
https://pharmanova.rs/vesti/zdravlju-vrhunskih-sportista-potrebna-je-vrhunska-podrska/
https://pharmanova.rs/vesti/metabolicki-sindrom-posledica-nacina-zivota/
https://pharmanova.rs/vesti/gvozdena-odbrana-protiv-anemije/
https://pharmanova.rs/vesti/gvozdena-medalja-za-zdravlje-sportista/
https://pharmanova.rs/vesti/imuni-na-godine-i-okruzenje/

Podeli ovaj članak