Moćni polifenoli iz aronije u borbi protiv (COVID-19) pandemije i metaboličkog sindroma

Talasi pandemije COVID-19 virusa zapljuskuju i dalje naše živote, unoseći strah, nemir i brigu za sopstveni život, kao i živote najbližih. Do sada, u svetu je, za skoro dve godine postojanja, više od 500 miliona osoba zaraženih, dok je umrlo preko 5,5 miliona ljudi*. Broj ljudi koji je preležao bolest je sve veći, a efekti mogućih komplikacija usled bolesti se sa zebnjom iščekuju. U ovom trenutku, je preko 9,7 milijardi ljudi vakcinisano, što predstavlja jedno od najvažnijih oružja u borbi sa bolešću, ali se finalni efekti svih sprovedenih mera zaštite ne mogu čak ni predvideti. Virus je i dalje prisutan, samo u izmenjenim stanjima zbog konstantnih genetskih izmena i mutacija, a upravo zbog ovih svojih karakteristika, ovaj virus dovodi i najveće naučnike sveta u stalne dileme. Ono što je do sada dokazano proučavanjem uzročno-posledičnih veza COVID-19 virusa i ljudskog organizma je da su određene grupe ljudi sa kardiovaskularnim i izmenjenim metaboličkim stanjima podložniji komplikacijama usled bolesti a to često uzrokuje, njihov oporavak dužim i složenijim.

Limitiranje kontakta među ljudima u vidu totalne zabrane kretanja, dalo je svoje negativne posledice, a jedna od njih je značajan rast prosečne telesne težine. Povećani unos hrane, posebno visokokalorične i one bogate šećerom, sa smanjenjem fizičke aktivnosti, uz dramatičan rast stesogenih faktora na život ljudi, definisani su kao neki od važnih faktora rizika za povećanje i kardiometaboličkih komplikacija. Ovaj problem, na duže staze je multipliciran i značajno usložen, sa jasnim negativnim uticajem na zdravlje.

 

Ovo dalje, je dovelo i do porasta straha, anksioznosti i depresije među stanovništvom, što se posebno manifestovalo u populaciji između 18 i 47 godina i to više među ženama i studentima. Socijalno distanciranje u uslovima pandemije, čini da se ljudi osećaju sigurnije, s jedne strane, ali se i povećava njihov osećaj izolacije, stresa i frustracije, kao i nastanak poteškoća u mnogim životnim situacijama, s druge.

 

U našoj zemlji, od početka pandemije do ovog trenutka, imamo preko 1,5 miliona potvrđenih slučajeva korona virusa, od kojih je 13,239 umrlih. Mlađi pacijenti, bez značajnijih faktora rizika, su bolest završavali bez većih komplikacija, uz simptomatsku terapiju i lečenjem u kućnim uslovima. Za razliku od njih, stariji i gojazni pacijenti, a posebno oni sa kardiovaskularnim i metaboličkim rizicima, imali su prisutne komplikacije i često produženi i komplikovani oporavak. Istraživanja su pokazala da su u grupu posebno rizičnih ubrajani oni pacijenti sa metaboličkim sindromom ili izdvojenim elementima ovog sindroma, kao što su povećanje telesne težine, prisustvo dijabetesa, povišeni krvni pritisak i hiperlipidemijska stanja.

 

Metabolički sindrom – značajan induktor komplikacija simptoma usled prisustva infekcije kovidom

Naša zemlja spada u grupu zemalja sa visokim rizikom od nastanka neželjenih kardiovaskularnih oboljenja, kao što su infarkt srca ili šlog.

Metabolički sindrom (MetS) je poremećaj praćen grupom simptoma koji se uglavnom javljaju zajedno, povećavajući rizik od srčanih (kardiovaskularnih) oboljenja, moždanog udara, dijabetesa tipa 2, insulinske rezinstencije. Ova stanja uključuju povišen krvni pritisak (hipertenziju), visok nivo šećera u krvi, višak telesne masti, abnormalne nivoe holesterola ili triglicerida.

Faktori rizika koji utiču na zdravlje i pojavu poremećaja metaboličkog sindroma su:

 • Gojaznost
 • Nepravilna ishrana
 • Neadekvatna i nedovoljna fizička aktivnost
 • Sedentarni način života
 • Neadekvatna medicinska kontrola šećerne bolesti

Prema Američkoj asocijaciji za bolesti srca – American Heart Association, za postavljanje dijagnoze MetS, dovoljno je postojanje 3 ili više faktora rizika:

 1. Centralna gojaznost za stanovnike EU, na osnovu obima struka: vrednosti veće od 80 cm za žene i 94 cm za muškarce,
 2. Povišene vrednosti triglicerida: ≥ 150 mg/dL (1.7 mmol/L) ili postojanje farmakološkog tretmana,
 3. Smanjene vrednosti HDL holesterola: < 40 mg/dL (1.03 mmol/L) kod muškaraca i < 50 mg/dL (1.29 mmol/L) kod žena ili postojanje farmakološkog tretmana,
 4. Hipertenzija: vrednosti sistolnog pritiska BP ≥ 85 mm Hg ili postojanje farmakološkog tretmana,
 5. Hiperglikemija jutarnja iz krvi: (FPG) ≥ 100 mg/dL (5.6 mmol/L) ili prethodno dijagnostikovan dijabetes tip 2.

Rasprostranjenost ovog sindroma se drastično povećava u zemljama u razvoju. Pogođeno je skoro 30% svetske populacije, što je u direktnoj sprezi sa mortalitetom za 2-3 puta u poređenju sa zdravim ljudima.

Zajednički imenitelj za nastanak sindroma poremećaja je: generalizovani prooksidativni status organizma – oksidativni stres. Generisanje slobodnih radikala i nastanak oksidativnog stresa utiče direktno na razvoj bolesti kao posledica nekontrolisanog delovanja. Oksidativni stres poznatiji je i kao tihi ubica koji napada bez bola i primetnih simptoma i često je okidač za nastanak metaboličkog sindroma. Prekomerni unos kalorija dovodi do hipertrofije masnog tkiva i povećane infiltracije makrofaga, stanja koje favorizuje zapaljenje i situacije oksidativnog stresa, aktivatora metaboličkog sindroma.

Kardiometabolički poremećaj – rizik za nastanak ozbiljnih kliničkih COVID-19 pojava  

Veza između MetS-a i COVID-19 infekcije se ogleda u višestrukom riziku, koji omogućava da se infekcija lakše razvija, duže traje, doprinosi mnogo težoj kliničkoj slici, težem oporavku i značajnijem razvoju komplikacija, što sve čini veliku opasnost za obolelu osobu.

Metastudijskim analizama je potvrđeno postojanje korelacije između stepena težine određenih bolesti i postojanja COVID-19 infekcije. Pacijenti sa teškom formom COVID-19 pripadaju grupi sa visokom prevalencom dijabetesa, hipertenzije, hiperlipidemija, odnosno, sa postojanjem metaboličkog sindroma. Takođe, vidljive su i povećane vrednosti faktora zapaljenja: IL-6 (interleukina), TNF-a (faktora nekroze tumora-alfa) i pokazatelja nespecifičnog faktora zapaljenja CRP (C reaktivni protein), kao i prisustvo zapaljenskih procesa u jetri. Sve ovo može dovesti od pojave ateroskleroze, insulinske rezinstencije, čak i ako je nije bilo pre COVID-19 infekcije, kao i razvoja dijabetesa i manifestacije njegovih posledica.

Sindrom posleakutnog COVID-19 je skup simptoma i stanja evidentiranih posle završetka akutne faze bolesti. Ovaj sindrom se događa, kako osobama sa težom manifestacijom bolesti, tako i osobama sa blagom simptomatologijom. Kategorije pacijenata kod kojih se može razviti ovaj sindrom, shodno težini COVID-19 infekcije:

 1. Pacijenti koji posle COVID-19 infekcije imaju ozbiljne posledice (produženo trajanje teške kliničke slike koja zahteva lečenje u bolnicama i centrima intenzivne nege),
 2. Pacijenti sa komplikacijama, koje ne zahtevaju kliničko lečenje, ali su izvor mogućih zdravstvenih komplikacija (tromboembolijske, kardiovaskularne, psihoneurogene sistemske komplikacije),
 3. Pacijenti sa nespecifičnom kliničkom slikom, kod koje često dominiraju umor, otežano disanje i blagi nedostatak daha, kao i stanje opšteg osećaja pada kvaliteta života.

Novija istraživanja su ukazala da se 65% post COVID-19 rekonvalescenata, vraća na svoj prethodni nivo zdravlja tokom perioda od 14-21 dan posle akutne faze bolesti, dok je kod 35% populacije taj period duži. Forma hroničnih komplikacija podrazumeva trajanje postakutnog COVID-19 duže od 12 nedelja. Mogući razlozi za ovo su: produžena viremija, relaps (recidiv) ili reinfekcija, prolongirana zapaljenska reakcija, posttraumatski stres, prolongirani respiratorni sindrom, mišićno-skeletna oboljenja, kao i kardiovaskularne komplikacije zapaljenskog tipa.

Budući da su analize potvrdile vezu između težine kardiometaboličkih bolesti i razvoja ozbiljnijih kliničkih pojava COVID-19, vreme je da preduzmemo sve što je u našoj moći da to sprečimo.

 

Moć polifenola – imuni štit

Kako bismo umanjili rizik od pojave metaboličkog sindroma i minimizovali moguće komplikacije poput postakutnog COVID-19 sindroma, važno je da se pravilno i zdravo hranimo, budemo aktivni, držimo telesnu težinu pod kontrolom i naučimo da dobro upravljamo stresom. I našem imunitetu ponekad je potrebna dodatna pomoć u vidu antioksidanasa kako bi nas odbranio od raznih napadača kao što su virusi. A-LIXIR®400 PROTECT sa svojim moćnim polifenolnim jedinjenjima ima dokazano povoljan efekat tokom prevencije i lečenja COVID-19. Polifenoli su biljni proizvodi, sastavni su deo različitih biljnih delova, koji direktno utiču na snižavanje vrednosti slobodnih radikala i povećanje antioksidativne zaštite organizma. Ekstrakt polifenola aronije melenokarpe u kliničkim ispitivanjima dokazuje snažno antiinflamatorno dejstvo, kao i visok stepen bakteriostatske i antivirusne aktivnosti, uključujući aktivnost protiv virusa SARS-CoV-2. Ekstrakt aronije u in vitro eksperimentima dovodi do direktne inaktivacije različitih virusnih kultura: gripa A (99,99%), virusa SARSCoV-2 (96,98%) i adenovirusa (93,23%).

Aronija iz preparata A-LIXIR®400 Protect

Aronia melanocarpa je biljka čiji plodovi predstavljaju jedan od najvećih poznatih prirodnih izvora antioksidansnih materija. Specifične je tamnocrvene boje i poznatog taninskog ukusa. Sastav i zastupljenost polifenolnih jedinjenja u svežem voću, soku i u ekstraktu aronije je sličan, ali je različit po sadržaju i koncentraciji istih. A-LIXIR®400 PROTECT predstavlja jedan od najboljih izvora polifenola iz aronije. Pored jasnog sistemskog antizapaljenskog delovanja, istraživanja ukazuju i da postoji antimikrobni, posebno antivirusni potencijal polifenola iz ekstrakta aronije. Polifenoli aronije inhibiraju skoro 70% virusnih formi gripa, uključujući i otpornije sojeve. Različita polifenolna jedinjenja iz jedne biljke, kao u slučaju preparata A-LIXIR®400 PROTECT, koji sadrži standardizovane ekstrakte aronije prirodno bogate različitim klasama polifenola, imaju jače efekte sinergičnog delovanja, jer stimulišu imunološki sistem i jačaju imuni odgovor organizma. Dosadašnja ispitivanja ovog preparata, pokazala su evidentno pozitivno delovanje na oksidativni stres i njegove posledice, poboljšavanjem funkcionisanja endotela, hiper-lipidemijskih stanja i hipertenzije, uz snižavanje insulinske rezistencije i prevenciju dijabetes melitusa. Količina polifenola u 30 ml rastvora preparata je 400 mg, što odgovara i deklarisanim dnevnim potrebama za ovim jedinjenjima. Unosom 400 mg polifenolnih jedinjenja ekstrakta aronije obezbedićete količine polifenolnih jedinjenja koje su i do 10 puta veće od onih koje se unose kroz hranu, a koja je očigledno nedovoljna kao jedini izvor.

Brinite o sebi uz moćne saveznike na svojoj strani. Uzmite A-LIXIR®400 PROTECT ekstrakt aronije koji dolazi iz prirode kao dar i zaštitite svoj organizam od mogućih posledica opasnih virusa i bakterija koji imaju za cilj da oslabe vaš imunitet.

 

Odvratite COVID-19 sa praga, moćnim A-LIXIR®400 PROTECT štitom.    

Tekst je baziran na naučnom radu “Potencijalna uloga polifenolnog standardizovanog ekstrakta aronije (Aronia melanocarpa) na COVID-19 infekciju izazvanu SARS-CoV-2 virusom i njegove kardiometaboličke komplikacije – January 2021 PONS – medicinski časopis 18(1):29-40“ u čijoj izradi je učestvovala grupa autora:

Miroslav D. Mitrović (Pharmanova, Beograd),
Nebojša Tasić (Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Beograd; Kardiovaskularni institut „Dedinje“, Odeljenje za kardiologiju, Beograd),
Vladimir Lj. Jakovljević (Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Institut za fiziologiju, Kragujevac), Danijela Tasić (Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Katedra za internu medicinu, Beograd; Kardiovaskularni institut „Dedinje“, Odeljenje za kardiologiju, Beograd) i Nikola M. Mitrović (HISPA – Udruženje za prevenciju hipertenzije, infarkta i moždanog udara, Beograd).

Rad se može preuzeti sa linka:
https://www.researchgate.net/publication/356575348_Potential_role_of_polyphenolic_standardized_chokeberry_extract_Aronia_melanocarpa_on_COVID-19_infection_caused_by_SARS-COV-2_virus_and_its_cardiometabolic_complications/stats

* https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Više o našem preparatu možete pročitati i u našim drugim tekstovima:
https://pharmanova.rs/vesti/mladost-nam-tece-kroz-vene/
https://pharmanova.rs/vesti/koza-otporna-na-vreme/
https://pharmanova.rs/vesti/zdravlju-vrhunskih-sportista-potrebna-je-vrhunska-podrska/
https://pharmanova.rs/vesti/metabolicki-sindrom-posledica-nacina-zivota/
https://pharmanova.rs/vesti/gvozdena-odbrana-protiv-anemije/
https://pharmanova.rs/vesti/alixir-400-protect-prirodni-cuvar-vaseg-zdravlja/
https://pharmanova.rs/vesti/gvozdena-medalja-za-zdravlje-sportista/
https://pharmanova.rs/vesti/imuni-na-godine-i-okruzenje/

Podeli ovaj članak