Кога грижата за луѓето би имала формула,
како таа би гласелa?

Сметаме дека пронајдовме три клучни елементи.

Грижа за здравјето

Тоа е нашата цел. Ние сакаме да им помогнеме на луѓето да се грижат за своето здравје и квалитетот на животот, и тоа преку понуда на сигурни, квалитетни и препознатливи производи во ОТЦ сегментот.

Грижа за заедницата

Тоа е нашата одговорност. Затоа, секојдневно даваме придонес за заедницата во која растеме и создаваме, грижејќи се за зачувување на животната средина, заштита на најзагрозените групи и подигање на свеста за важноста на здравјето.

Грижа за тимот

Тоа е нашата сила. Фармацијата е базирана врз хемијата, а за нас најважната хемија е онаа меѓу вработените. Затоа ги поддржуваме во постојаното учење и усовршување, за што добивме и признанија.

Визија

Ние сакаме да им помогнеме на луѓето да се грижат за своето здравје и квалитетот на животот, и тоа преку понуда на сигурни, квалитетни и препознатливи производи во ОТЦ сегментот.

Мисија

Пласирање на пазарот на производи кои со својот квалитет и ефикасност стануваат препознатливи брендови. Целта е брендот Фарманова  да стане синоним на квалитетот на производите, сигурно работење и компетентни луѓе.

Стратегија

Иновативни производи и комуникација, брза и компетентна услуга, партнерски односи.

Вредности

Амбиција и проактивност, стабилност и грижа, брзина и флексибилност.

Откријте како го минавме патот од мала аптека во Батајница до еден од водечките производители на фармацевтски производи кај нас.

Нашето производство е усогласено со барањата и насоките на Добрата производствена пракса, ISO и HACCP стандарди, така што во нашите производи е вграден квалитет на нивото на барањата на Европската унија.