circles

 

Нефролошка Школа – Здружение на Интернисти

На 10 и 11. март 2017, Pharmanova учествуваше на втората ултрасоногравска нефролошка школа со меѓународно учество “Нефро-уролошки крстосници во патологија на уринарен тракт”. Школата се…
Понеделник, 29 Мај 2017 00:00

Секција на Здружение на Физијатри на РМ

На 17 март 2017 Pharmanova учествуваше на Секција на Здружение на Физијатри на РМ, којашто се оджа во бањата Бањиште во Дебар. Најпрвин од домаќините…
Понеделник, 29 Мај 2017 00:00
Страница 1 од 2