Novo – Najnovija studija iz 2021 u borbi protiv COVID/19

Kravlji kolostrum poboljšava zdravlje disajnih puteva i potencijalno predstavlja dodatnu terapiju u zaštiti od infekcije COVID-19

Prema najnovijem pregledu studija prikupljene su informacije o biološkom efektu suplementacije goveđim kolostrumom za poboljšanje zdravlja disajnih puteva kod ljudi i potencijalna uloga bioaktivnih molekula iz goveđeg kolostruma kao pomoćna terapija za infekciju SARS CoV-2 (Coronavirus Disease 2019 – COVID-19).

Nekoliko studija je pokazalo da je suplementacija sa goveđim kolostrumom efikasna protiv respiratornih infekcija i alergija, kao i u situcijama slabljenja imunosupresije izazvane intenzivnim vežbanjem kod zahtevnih sportista koji imaju potrebu za treninzima visokih performansi.

Glavna modulacija imunog sistema se dešava na proteinskim strukturama, koji su prisutni u goveđem kolostrumu, a kao što su; imunoglobulini, laktoferini i transformišući faktor rasta-b (TGF-b).

  • Studije su pokazale da je laktoferin, protein koji se nalazi u goveđem kolostrumu, efikasan u borbi protiv COViD-19
  • Goveđi kolostrum može predstavljati alternativni način za proizvodnju specifičnih antitela protiv COVID-19.
  • Na osnovu imunološkog delovanja, goveđi kolostrum pojačava aktivnosti imunog sistema na različitim nivoima delovanja: protivzapaljansko, antioksidativno i antivirusno / antibakterijske aktivnosti

Autori zaključuju i predlažu  da se sa dobro osmišljenim, randomiziranim, placebo kontrolisanim, multicentričnim kliničkim ispitivanjima treba dodatno potkrepiti ove prve ohrabrujuće dokaze delovanja  suplemenata BC (goveđi kolstrum)  protiv infekcije SARS-CoV-2.

Alyne Batista da Silva Galdino , Adriano Henrique do Nascimento Rangel ,Harpal Singh Buttarb, Manuela Sales Lima Nascimento , Elaine Cristina Gavioli, Riva de Paula Oliveira , Danielle Cavalcanti Sales , Stela Antas Urbano  and Katya Anaya. Bovine colostrum: benefits for the human respiratory system and potential contributions for clinical management of COVID-19.FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY, 2021, VOL. 32, NO. 1, 143–162

Podeli ovaj članak

Izdvajamo za tebe