Novo – Najnovija studija iz 2021 u borbi protiv COVID/19

Kravlji kolostrum poboljšava zdravlje disajnih puteva i potencijalno predstavlja dodatnu terapiju u zaštiti od infekcije COVID-19

Prema najnovijem pregledu studija prikupljene su informacije o biološkom efektu suplementacije goveđim kolostrumom za poboljšanje zdravlja disajnih puteva kod ljudi i potencijalna uloga bioaktivnih molekula iz goveđeg kolostruma kao pomoćna terapija za infekciju SARS CoV-2 (Coronavirus Disease 2019 – COVID-19).

Nekoliko studija je pokazalo da je suplementacija sa goveđim kolostrumom efikasna protiv respiratornih infekcija i alergija, kao i u situcijama slabljenja imunosupresije izazvane intenzivnim vežbanjem kod zahtevnih sportista koji imaju potrebu za treninzima visokih performansi.

Glavna modulacija imunog sistema se dešava na proteinskim strukturama, koji su prisutni u goveđem kolostrumu, a kao što su; imunoglobulini, laktoferini i transformišući faktor rasta-b (TGF-b).

  • Studije su pokazale da je laktoferin, protein koji se nalazi u goveđem kolostrumu, efikasan u borbi protiv COViD-19
  • Goveđi kolostrum može predstavljati alternativni način za proizvodnju specifičnih antitela protiv COVID-19.
  • Na osnovu imunološkog delovanja, goveđi kolostrum pojačava aktivnosti imunog sistema na različitim nivoima delovanja: protivzapaljansko, antioksidativno i antivirusno / antibakterijske aktivnosti

Autori zaključuju i predlažu  da se sa dobro osmišljenim, randomiziranim, placebo kontrolisanim, multicentričnim kliničkim ispitivanjima treba dodatno potkrepiti ove prve ohrabrujuće dokaze delovanja  suplemenata BC (goveđi kolstrum)  protiv infekcije SARS-CoV-2.

Alyne Batista da Silva Galdino , Adriano Henrique do Nascimento Rangel ,Harpal Singh Buttarb, Manuela Sales Lima Nascimento , Elaine Cristina Gavioli, Riva de Paula Oliveira , Danielle Cavalcanti Sales , Stela Antas Urbano  and Katya Anaya. Bovine colostrum: benefits for the human respiratory system and potential contributions for clinical management of COVID-19.FOOD AND AGRICULTURAL IMMUNOLOGY, 2021, VOL. 32, NO. 1, 143–162

Podeli ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Izdvajamo za tebe