A-ЛИКСИР®400 ПРОТЕКТ

,,Standardized Aronia melanocarpa extract regulates redox status in patients receiving hemodialysis with anemia", објавен во списанието ,,Molecular and Cellular Biochemistry"

Мојата сила е мој имунитет

Најновиот преглед на студиите од март 2021, укажуваат на биолошки ефект на употребата на колострумот за подобрување на здравјето на дишните...