Babyrapid®

Ime proizvoda:
Babyrapid® hCG test traka
Babyrapid® hCG test kartica

Generički naziv: imunohemija, brzi test trudnoće

 

PREUZMITE UPUTSTVO ZA UPOTREBU – TRAKA

PREUZMITE UPUTSTVO ZA UPOTREBU – KARTICA