Kako da znamo da su dodaci ishrani ispravni za korišćenje?

Da li ste čuli za pojam „dodaci ishrani“ i da li znate na koji način se stavljaju u promet?

Verovatno vrlo često sebi postavljate pitanje šta su dodaci ishrani i da li su nam oni zaista potrebni, kao i na koji način dolaze do nas. Ova pitanja su nam posebno važna u situacijama kada brinemo o zdravlju bez obzira na to da li je u pitanju aktuelna epidemiološka situacija ili kada se svakodnevno trudimo da zaštitimo naš imunitet. Takođe, zbog nekih zdravstvenih stanja ili trenutnih nedostataka u našem organizmu ponekada su nam potrebni dodatni vitamini, minerali, enzimi ili neke druge supstance koje potiču od biljaka. Ove supstance se dobijaju ekstrakcijama, fermentacijom, sintezom ili nekim drugim postupcima, i ne spadaju u lekove.

Šta su zapravo dodaci ishrani?

Kada su u pitanju suplementi, susrećemo se sa više različitih naziva za istu grupu proizvoda – dodaci ishrani, dijetetski suplementi, dijetetski proizvodi. Dodaci ishrani (dijetetski suplementi) su namirnice koje dopunjuju našu svakodnevnu ishranu i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala ili drugih supstanci sa hranljivim ili fiziološkim efektom, a možemo ih koristiti pojedinačno ili u kombinaciji. Predviđeno je da se koriste u takozvanim doziranim oblicima – odmerenim pojedinačnim količinama u vidu: kapsula, tableta, kesica praška, ampula tečnosti, bočica za doziranje u kapima i drugim oblicima. Svi oni podležu standardima za dozirane farmaceutske oblike, na isti način kao i lekovi. 

Koje standarde bi trebalo da imaju dijetetski suplementi?

Kako bi dijetetski suplementi bili proizvedeni na tehnički i zakonski ispravan način, moraju se obezbediti određeni resursi – prostor, oprema i kvalifikovani kadar. Tek kada obezbedi propisane uslove neki proizvođač može da dobije dozvolu za proizvodnju od nadležnih organa. U našoj zemlji, proizvodnja dodataka ishrani je pod nadzorom sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja. Uz ove dozvole, proizvođač mora da ispuni i uslove određenih standarda koji se tiču proizvodnje:  bilo da se radi o GMP – Good Manufacturing Practice (Standard Dobre proizvodne prakse), obavezan sertifikat standarda za proizvođače lekova koji izdaje Ministarstvo zdravlja, ili HACCP i ISO 22000, koji spadaju u kategoriju proizvodnje hrane, a izdaju ih sertifikovana tela za ocenjivanje i nadzor sistema upravljanja kvalitetom.

Registracija dodataka ishrani

Kada se razviju novi proizvodi u odobrenoj i kontrolisanoj proizvodnji i od sirovina koje su namenjene za proizvodnju dodataka ishrani, formira se dokumentacija koja daje sledeće informacije o proizvodu:

  1. tačan sastav,
  2. specifikacija po kojoj se vrši kontrola kvaliteta,
  3. način kontrole kvaliteta,
  4. opis proizvodnog postupka sa kontrolnim tačkama,
  5. način pakovanja i deklaracija,

što sve daje osnovu da proizvod može dobro da se opiše i dokumentuje njegov kvalitet.

Sa takvom dokumentacijom i uzorcima proizvoda se ulazi u postupak odobravanja proizvoda za stavljanje u promet, od strane ovlašćenih tela.

Koraci u procesu registracije

Ni jedan proizvod u kategoriji dodatka ishrani se ne sme staviti u promet pre nego što ga odobri Ministarstvo zdravlja i to kroz nekoliko koraka:

I korak – stručno mišljenje i kategorizacija, uz odobrenje teksta deklaracije od strane naučnih institucija; za ovaj korak ovlašćeni su: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu ili Farmaceutski fakultet Novi Sad.

II korak – stručno mišljenje i analitički izveštaj zdravstvene ustanove o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda; za ovakvu vrstu izveštaja nadležni su Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Institut za javno zdravlje Niš, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ili Institut za higijenu Vojnomedicinske akademije u Beogradu.

III završni korak je upis dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja Republike Srbije; tada se  dobija evidencioni broj koji se mora naći u tekstu deklaracije proizvoda.

Regulatorni postupci su različiti u različitim zemljama, ali je okvir koji pokriva kvalitet proizvodnje i proizvoda sličan širom sveta. U našoj zemlji se postupci sprovode u skladu sa našim zakonima i pravilnicima, ali uz potpuno uključivanje smernica EU. One definišu kvalitet proizvoda i materijala za njihovu proizvodnju, deklarisanje i kontrolu kvaliteta. Kada se jedan isti proizvod registruje u više zemalja, priprema se dokumentacija koja je svuda skoro ista, a deklaracija se prilagođava lokalnim propisima, u skladu sa tim šta su regulatorna tela te zemlje propisala kao obavezan sadržaj teksta na kutiji i uputstvu za upotrebu.  

Dodatni saveti prilikom kupovine farmaceutskih proizvoda

Prilikom kupovine dodataka ishrani obavezno proverite da li se na kutiji se nalaze podaci o proizvođaču i nosiocu upisa u bazu dodataka ishrani, kao i broj i datum upisa proizvoda u bazu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Samo proizvodi koji nose ove podatke se legalno nalaze na tržištu naše zemlje i za njih se može sa sigurnošću tvrditi da su ispravni. Apoteke i specijalizovane prodavnice, kao registrovana mesta za promet ove kategorije proizvoda, ne smeju da u svom asortimanu imaju proizvode koji nisu prošli ovu proceduru odobrenja.

Briga o sebi podrazumeva da obratimo posebnu pažnju na dodatke ishrani, njihov kvalitet i ispravnost. U to možemo jedino biti uvereni onda kada se na kutiji nađu informacije koje potvrđuju da je suplement prošao proveru kod nadležnih institucija. Zato, uvek obratite pažnju na farmaceutske proizvode koje koristite i na taj način brinite o sebi i svojim najmilijima! Ukoliko želite da saznate nešto više o dodacima ishrani koji su nam potrebni svakodnevno, pročitajte tekst na linku Koji sve dodaci ishrani nam mogu biti potrebni?

Podeli ovaj članak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email