Urinarne infekcije – Klinička iskustva urologa iz Klinike za urologiju KCS

Šta nazivamo urinarnim infekcijama?

Urinarna infekcija je infekcija koja zahvata organe koji čine urinarni sistem: bubrege, mokraćne kanale (uretere), bešiku i mokraćnu cev (uretru). Infekcija predstavlja imuni odgovor urotelijuma na bakterijsku invaziju. Ove infekcije mogu biti akutne i hronične, nekomplikovane i komplikovane, sporadične i rekurentne. Urinarne infekcije su dominantno karakteristične za žensku populaciju. Kliničke studije kažu da gotovo 30% žena do 25. godine doživi makar jednu urinarnu infekciju, a gotovo polovina žena barem jednom u životu ima urinarnu infekciju. Neki od faktora koji doprinose razvoju infekcije su genetska predispozicija, seksualni odnosi, starija životna dob i menopauza.

Koje bakterije mogu izazvati urinarnu infekciju i koja je najčešća?

Najčešći uzročnici urinarnih infekcija su bakterije koje čine floru crevnog trakta, takozvane enterobakterije. Od Gram negativnih bakterija su najčešće Ešerihija koli, Klebsijela, Enterobakter, Pseudomonas, Proteus. Od Gram pozitivnih Stafilokok i Streptokok. Ešerihija koli je izazivač urinarne infekcije kod gotovo 80% pacijenata, a faktori virulencije, odnosno njen potencijal da napravi infekciju je čini primarnim patogenom. Zanimljivo je spomenuti neke od sojeva ove bakterije kao što je tip 131 (ST 131) koji se sve češće javlja u kliničkoj praksi a pokazuje multiplu rezistenciju na brojne antibiotike koje najčešće koristimo za lečenje infekcija urinarnog trakta (UTI).

Koji su simptomi?

Simptomi su različiti i brojni, od pečenja pri mokrenju i čestog nagona na mokrenje, bolova u maloj karlici, i bolova u lumbalnoj regiji ako je bubreg inficiran. Tada se često javlja i da je urin zamućen ili sukrvičav ili se pak oseća različito od onoga što je uobičajeno.

Zašto su i da li su ove infekcije opasne ako se često ponavljaju i ne leče adekvatno?

Ako su infekcije nekomplikovane, odnosno ne postoji neki anatomski ili funkcionalni problem koji kompromituje drenažu urina, ove se infekcije leče relativno lako sa antibiotskom terapijom. Terapija koju dajemo je najčešće empirijska, odnosno zasnovana na iskustvu, ali je dobro uvek uraditi urinokulturu za eventualnu ciljanu terapiju. Infekcije se mogu ponavljati, takve infekcije nazivamo rekurentnim, i one predstavljaju veliki problem za jedan broj pacijentkinja. Gotovo jedna šestina pacijentkinja koje razviju urinarnu infekciju imaju ponovljene epizode infekcije. Takve se epizode akutno leče antibioticima, a kada se sanira akutna infekcija moguće su i brojne preventivne mere da se ne bi infekcija ponavljala. Pod preventivnom merama se podrazumeva i profilaksa ili terapija koja ima za cilj da predupredi ili odgodi pojavu nove infekcije. U kliničkoj praksi se za tu potrebu često koriste biljni preparati koji daju veoma dobre rezultate. Posebno bih istakao preparate kao što su Utisept i Utiemanoz, koji su kod velikog broja pacijentkinja koje sam lečio u kratkom roku pokazali izvanredne terapijske efekte u smislu sanacije tegoba, odnosno prevencije nastanka novih infekcija, i sledstvenom poboljšanju kvaliteta života.

Da li se i na koji način mogu sprečiti urinarne infekcije?

Postoje brojni saveti koje mi dajemo pacijentkinjama u cilju izbegavanja nastanka i razvoja ponovne infekcije. Ti saveti se tiču promene načina ponašanja pacijentkinja, koja nije skupa, ne nosi rizike a može biti jako efikasna. Pacijentkinjama savetujemo: povećan unos tečnosti, mokrenje nakon seksualnog odnosa, da ne odlagažu mokrenje, način brisanja nakon mokrenja od napred ka pozadi, dobru higijenu, nošenje pamučnog donjeg veša, česta zamena peškira kojima se brišu nakon kupanja. Ti saveti su naročito dobri u letnjem godišnjem dobu koji nam predstoji, kada su vrućine i vlaga koji naročito doprinose razvoju urinarne infekcije. Dakle higijensko dijetetski režim uz upotrebu dostupnih

Ass dr sci. med Uroš Babić Specijalista urologije
Dr Uroš Babić u zvanje kliničkog asistenta za predmet Hirurgija sa anesteziologijom izabran je 2016. godine
Proveo je 3 meseca na usavršavanju na Klinici za urologiju AKH bolnice u Beču.
Uža profesionalna orijentacija dr Babića:
– Urološka onkologija
– Lečenje benignog uvećanja prostate
– Urinarne infekcije, seksualno prenosive bolesti

Podeli ovaj članak

Izdvajamo za tebe

Imunitet je prioritet!

Kako sačuvati imunitet u periodu virusa, prehlada, zagađenja vazduha? Koji su to suplementi, dodaci ishrani,

Moja snaga je moj imunitet

Šta je Kolostrum+D3? Kolostrum+D3 je dijetetski suplement koji se značajno razlikuje od svih ostalih  suplemenata za